Meten is weten

Ontwikkeling

Het is een prachtige uitdaging: hoe maken we een gezonde voedsel productie platform (boerderij+product-verwerking) beschikbaar met gebruik en hergebruik van alle nutrienten in de omgeving die naar en van de boerderij komen.

3

Vraagstukken.

Hoe gaan we om met voedingsstromen en afval stromen, hoe gaan we om met het energievraagstuk, het water vraagstuk etc.etc.
Binnen de Floating Farm proberen we niets als ‘vanzelfsprekend te beschouwen’. Zo van dat doen we al jaren dus het zal wel goed zijn. Nee, wij willen compacter, schoner en een zo duurzaam mogelijk onderdeel uitmaken van de stad en haar bewoners.

Mestverwerking

Een van de belangrijke aspecten van onze boerderij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke (en vruchtbare) grondstoffen welke op de boerderij benodigd zijn, gebruikt worden en geproduceerd worden. Een mooi en belangrijk product is mest. Mest is een essentieel onderdeel voor de groei van bloemen, bomen, planten, groentes en onze bodem. Dat kan met kunstmest, maar veel beter is het om organische meststoffen te gebruiken (waar veel meer mineralen in zitten dan in kunstmest).
Bij veel stallen valt de mest in een zogenaamde mestput. Hier ontstaat ook ammoniak doordat vaste stof (mest) en urine bij elkaar komt.
Op onze Floating Farm willen we de mest in haar optimale vorm gebruiken en ook voorkomen dat er ammoniak wordt geproduceerd. Daarvoor hebben we een nieuwe type, rubber, dichte vloer toegepast. De mest en urine blijft op de vloer liggen en wordt direct door een mestrobot opgezogen, afgevoerd en bewerkt naar een volgende bruikbare fase.

Energie opwekking

We proberen zoveel mogelijk de boerderij te draaien met schone, herbruikbare energie. Voor de hand ligt om zon en wind toe te passen. Dat doen we dan ook. We hebben een groot veld met drijvende zonnepanelen direct naast de boerderij liggen en zijn gesteund door een datacenter met ‘gebruikte batterijen’ om de energie in op te slaan.
Nu zijn we bezig met partners en de Hogeschool Rotterdam om drijvende windmolens te ontwerpen en te testen. Kleine windmolens in de stad. Hoe mooi zou dat zijn.

Regenwater

Al het regenwater wat op ons dak valt wordt opgevangen, gefilterd en terug gevoerd als drinkwater voor onze koeien. Het is duidelijk dat de vraag naar drinkwater van onze koeien constanter (en groter) is dan het gevarieerde regenwater aanbod. Nu vullen we de verschillen nog aan met kraanwater, maar heel graag gaan we over op gezuiverd Maaswater. De technologie is beschikbaar en willen we graag testen en implementeren. Kleinschalig uiteraard.

Datamodel

In de boerderij hangen heel veel sensoren en meetinstrumenten. De gegevens van deze meetinstrumenten zetten wij om in bruikbare gegevens. Die gegevens willen we graag met vele mensen delen: als educatie of als inspiratie.
Het maken van een goed datamodel en om het vervolgens ook nog te visualiseren in een aantrekkelijk model is een geweldige uitdaging. We doen dit samen met partners.
Dit kost veel tijd en geld en daar kunnen zeker een steuntje in de rug bij gebruiken.

Vriend worden?

Onderdeel worden van de projecten van de Floating Farm? Wat fijn! Als particulier, of zakelijk zijn er mogelijkheden om ons te helpen met ons te streven naar verbeteringen en nieuwe uitdagingen.

Vriend worden?

Onderdeel worden van de projecten van de Floating Farm? Wat fijn! Als particulier, of zakelijk zijn er mogelijkheden om ons te helpen met ons te streven naar verbeteringen en nieuwe uitdagingen.